Seitenanfang

CÍLE KVALITY

Největší důraz je u aktivu kladen na spokojenost klientů a pracovníků.

Vedení firmy formulovalo pro aktiv personal-service GmbH následující cíle a principy.

Získávání klientů a péče o klienty 
Přidělování zaměstnanců 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví Cíle kvality v oblasti získávání klientů a péče o klienty

 • Důsledné prosazení všech stanovení k podnikové totožnosti firmy aktiv personal-service GmbH.
 • Cílené využití všech opatření marketingové komunikace s cílem pozitivně ovlivnit mínění klientů ke službám firmy aktiv personal-service GmbH a jejich představ o službách.
 • Reklamní opatření směřují na zvýšení stupně publicity společnosti a informace o nabízených službách. Přitom se klade důraz na objektivní prezentaci charakteristiky služeb.
 • Neustálé zdokonalování znalostí služeb a jistota obchodování pracovníků marketingu prostřednictvím pravidelných školení.
 • Důsledné proměňování všech stanovení ke kvantitativní a kvalitativní péči o dosavadní stálé klienty.
 • Zpracování poptávek klientů ihned po obdržení.
 • Zpracování reklamací klientů a hlášení chyb ihned po obdržení.
 • Na události zareagujeme v případě nutnosti nejpozději následující pracovní den.
 • Lhůty určené klientem k odevzdání nabídek je nutné dodržovat.

 

Cíle kvality v oblasti přidělování zaměstnanců

 • Důsledné proměňování všech požadavků ke kvalifikovanému přidělování zaměstnanců.
 • Řádné zapracování nájemných pracovníků do příslušných úkolů.
 • Dodržení všech požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
 • Správné, zdvořilé a laskavé chování u klienta.
 • Uplatnění pořádku a čistoty na pracovišti.
 • Kvalitativně správné zabezpečení přání klienta.
 • Pečlivé a odborné poradenství jakož i termínově správné splnění očekávání klienta.
 • Systematické vyhodnocení všech odchylek kvality k nepřetržitému zlepšení služeb.

 

Podnikové cíle v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví

 • Důsledné proměňování všech požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
 • Vyloučení zdravotních ohrožení pracovníků.
 • Snížení počtu úrazů.
 • Zdokonalení školení pracovníků k tématu bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
 • Systematický záznam a vyhodnocení údajů o úrazech.
 • Odvození a proměnění opatření z vyhodnocení údajů o úrazech.
 • Neustálá kontrola kvality osobního ochranného vybavení, aby byla zaručena optimální ochrana.
 • Zaručení veškerých preventivních prohlídek.
  
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.