Seitenanfang

PODNIKOVÁ POLITIKA

Vedení firmy uznává neomezeně kvalitu a požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Kvalita nevyjde najevo sama o sobě, musí se získat každodenní prací od každého pracovníka nanovo.

Jako náš nejvyšší podnikový cíl definujeme vysokou kvalitu našich služeb s ohledem na bezpečnost práce a ochranu zdraví, úzkou spolupráci s našimi klienty včetně splnění speciálních požadavků klientů jakož i spokojenost našich klientů. Spokojenost našich klientů je rozhodující pro úspěch naší firmy. Úsudek klienta o našich službách je směrodatný. Naši pracovníci jsou páteří naší společnosti a jejich zástupci.

Požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví jsou základní součástí naší podnikové kultury. Neustále se snažíme přeměnit aktuální poznatky bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve prospěch našich pracovníků a klientů. Pracujeme vždy na optimalizaci naší výkonnosti a vystupujeme na trhu s našimi férovými cenami. Manažerský systém se vztahuje na všechny fáze a oblasti naší společnosti. S tímto jsou seznámeni všichni pracovníci prostřednictvím informačních opatření a školení.

  
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.