Seitenanfang

Cele Jakościowe

Największy nacisk kładziemy na zadowolnie naszych klientów i pracowników.

Zadrząd aktiv personal-service GmbH sformułował poszczególne cele i zasady.

Pozyskiwanie i obsługa klienta
Praca tymczasowa
Bezpieczeństwo i higiena pracyCele jakościowe w obszarze pozyskiwania i obsługi klienta

 • Konsekwentna realizacja wszystkich wymagań dotyczących identyfikacji wizualnej aktiv personal-service GmbH
 • Ukierunkowane stosowanie wszystkich środków komunikacji marketingowej w celu dostosowania wymagań klientów z usługami aktiv personal- service GmbH.
 • Działania promocyjne mają na celu zwiększenie świadomości na temat firmy oraz informacji o oferowanych usługach. Szczególny nacisk kładziemy na obiektywny opis naszych usług.
 • Ciągłe doskonalenie wiedzy w zakresie usług i pozyskiwania nowych klientów poprzez regularne szkolenia.
 • Konsekwentna realizacja wszystkich wymagań naszych klientów zarówno w zakresie ilościowym jak i jakościowym.
 • Natychmiastowa rekacja na zapytania klientów.
 • Natychmiastowa reakcja na reklamacje i uwagi naszych klientów.
 • W razie jakiegokolwiek incydentu reagujemy najpóźniej następnego dnia.
 • Generalne dotrzymywanie terminów dostarczania ofert.

 

Cele jakościowe w obszarze pośrednictwa pracy

 • Konsekwentna realizacja wszystkich wymagań niezbędnych do profesjonalnego pośrednictwa pracy.
 • Odpowiednie przeszkolenie pracowników tymczasowych
 • Zgodność ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Poprawna, miła i uprzejma postawa wobec klientów.
 • Egzekwowanie porządku i czystość w miejscu pracy.
 • Gwarnacja jakości usług świadczonych naszm klientom.
 • Staranne i fachowe doradztwo jak i punktualne spełnienie oczekiwań naszych klientów
 • Systematyczna rejestracja wszelkich odchyleń jakościowych do ciągłego doskonalenia naszych usług.

 

Cele korporacyjne Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Konsekwentna realizacja wszystkich wymagań w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wykluczenie wszelkich czynników zagrażających zdrowiu pracowników.
 • Zmniejszenie liczby wypadków.
 • Doskonalenie szkoleń pracowników w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Systematyczne rejestrowanie i analiza danych wypadków.
 • Czerpanie środków zapobiegawczych z analiz powypadkowych
 • Ciągła kontrola jakości ubrań roboczych w celu zapewnienia optymalnej ochrony.
 • Zapewnienie wszelakich badań kontrolnych.
  
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.